Tężec

Tężec Tężec jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Chorobę tą wywołują bakterię żyjące w warunkach beztlenowych. Tężec czai się głównie w wodzie, glebie, odchodach zwierząt. Badania dowodzą, że najczęściej tężca możemy się nabawić podczas skaleczeń, które miały miejsce poza domem, jeśli do tego doszło do zetknięcia z glebą wówczas wzrasta ryzyko zakażenia. Bakterie szybko przenikają do układu organizmu i produkują silną truciznę, która poraża przede wszystkim układ nerwowy, czego następstwem są skurcze kończyn, bolesne napięcia mięśni. Jedyną metodą walki z tężcem jest szczepienie, powinno się je powtarzać co dziesięć lat aby było skuteczne. Choroba może przybierać trzy formy, pierwszą jest miejscowa która przebiega na najłagodniej. Objawia się głównie sztywnieniem mięśni w okolicy zranienia. Druga forma jest najczęściej występującą, objawia się rozdrażnieniem, sztywnieniem mięśni, a nawet szczękościskiem. Ostatnią forma jaką może przyjąć tężec jest postać mózgowa kiedy infekcja jest ulokowana w obrębie twarzy lub głowy. Kiedy już dojdzie do zakażenia tężcem wtedy wymagana jest hospitalizacja, ponieważ choremu muszą być podane antybiotyki i surowica przeciwtężcowa. Co ważne tężec nieleczony zawsze kończy się zgonem nawet wyleczenie w szpitalu nie daje stu procent szans choremu na przeżycie.