Bulimia

Bulimia Bulimia jest chorobą częściowo zbliżoną do anoreksji, ponieważ również dotyczy problemu z odżywianiem. Podobnie w tym przypadku osoba chora ma zaburzony obraz własnej postaci, co za tym idzie ciągle chce schludność. Różnica z anoreksją polega tylko na tym, że anorektycy nie chcą przyjmować posiłków a bulimicy wręcz przeciwnie, zatracają się w jedzeniu ale po posiłku mają ogromne wyrzuty sumienia i pozbywają się treści pokarmu za pomocą leków, lub sztucznie wywołanych torsji. Efekt końcowy jest taki, że posiłek jest szybko wydalony a osoba chora nie przybiera na wadze. Takie postepowanie jest jednak bardzo niekorzystne dla naszego organizmu, ponieważ wraz z torsjami przez przełyk wędrują kwasy żołądkowe które w rezultacie mogą wyrządzić szkody w przełyku. Bulimicy podobnie jak anorektycy nie widzą swojego problemu dlatego też potrzebna jest ingerencja osób trzecich. Cala terapia polega wytłumaczeniu choroby i tego jakie ona niesie ze sobą konsekwencje, co ważne choroba ta dotyka przede wszystkim kobiet. Ma to związek z presją mediów które kreują szczupłe modelki. Aby moc stwierdzić czy dana osoba ma bulimię należy bacznie ją obserwować szczególnie po posiłku. Jeśli po konsumpcji udaje się do toalety może to być dla nas niepokojącym sygnałem.